Koulutusjärjestelmä

Yleistä

Yhdistyksen toiminta keskittyy hälytysryhmän ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ihmisten ja koirien kouluttamiseen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttöön. Jäsenet, jotka tähtäävät UPK:n hälytysryhmään ja tekevät kokeet UPK:n nimissä ovat oikeutettuja kuulumaan UPK:n koulutusjärjestelmään ja treenaamaan koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Kiinteät ryhmät

Koulutusjärjestelmässä harjoittelevat koirakot on jaettu kiinteisiin ryhmiin. Kiinteillä ryhmillä on vakiotreeniaika, minkä lisäksi on yksi ryhmä, joka harjoittelee ilman kiinteää aikaa. Kaikille halukkaille pyritään tarjoamaan paikka vakioajallisessa ryhmässä.
Ryhmät määrittelevät tarkemmat toimintaperiaatteet sisäisesti. Yhteisiä toimintaperiaatteita ovat kuitenkin 75% osallistumisaktiivisuus ryhmän harjoituksiin sekä vaatimus hakea hälyryhmään vuoden aikana ryhmään liittymisestä. Ryhmissä saa treenata yhtä koiraa poislukien hälykoirat ja loppukokeet suorittaneet koirat. Kaikki koulutusjärjestelmään kuuluvat tekevät henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, joka käsitellään ryhmän sisällä. Treenipäiväkirjan pitoon kannustetaan!
Kiinteille ryhmille on määritelty ryhmänvetäjä, joka on suorittanut Pelastuskoiraliiton kouluttajakoulutuksen. Ryhmänvetäjän rooli on toimia ryhmän toiminnan koordinoijana ja yhteyshenkilönä hallitukseen.
Kaikilta koulutusjärjestelmän mukaisissa ryhmissä treenaavilta odotetaan osallistumisaktiivisuuden lisäksi myös aktiivisuutta treenien järjestämisessä, treenipaikkojen kartoittamisessa sekä luonnollisesti myös itsensä kouluttamisessa.


Hälytystreeneihin osallistuminen

Hälytystreeneihin voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet. Koirista hälytystreeneihin on pääsy loppukokeen suorittaneilla koirilla, joiden ohjaaja kuuluu UPK:n hälytysryhmään. Hälytysryhmäläisten tulee osallistua hälytystreeneihin vähintään viisi kertaa vuodessa. Koulutusjärjestelmässä harjoittelevien, mutta hälyryhmään kuulumattomien tulee osallistua hälytreeneihin vähintään kaksi kertaa vuodessa säilyttääkseen paikkansa koulutusjärjestelmässä. Hälytystreenin tavoitteena on harjoituttaa oikeiden hälytysten kaltaisiin tilanteisiin.

Muu harjoittelu

Erikoisharjoituksia (esim. raunio- ja rakennusharjoitukset) voidaan järjestää ryhmäkohtaisesti, mutta vapaita paikkoja pyritään jättämään myös muiden ryhmien koirakoille.
Kiinteiden ryhmien lisäksi koulutusjärjestelmän puitteissa pyöritetään myös etsintätreenirinkiä. Etsintäharjoitukset (e-treenit) ovat yhden koiran pidempiä harjoituksia, joihin osallistuu koirakko, kartturi sekä järjestäjä, joka menee myös piiloon (tai hoitaa piiloutujien rekrytoinnin). Ennen etsintätreenien aloittamista suositellaan keskustelua ryhmän tai ryhmänvetäjän kanssa koirakon valmiudesta etsintätreeneihin.

Leirit

Yhdistyksen leiri pyritään järjestämään kaksi kertaa vuodessa. Leiriin sisältyy myös kaikkien koulutusjärjestelmään kuuluvien koirakoiden tavoitteiden läpikäynti.

Kokeeseen?

Etsintätreenien lisäksi järjestämme myös kokeenomaisia treenejä, joissa harjoitellaan kokeissa tarvittavia taitoja sekä valmistellaan koirakkoa kohti koetta. Ennen peruskokeeseen sekä ennen ensimmäiseen loppukokeeseen ilmoittautumista kokeeseen aikova koiranohjaaja ilmoittaa ryhmänvetäjälleen koetestin tarpeestaan. Koetestin testaajina toimivat hälykoirien ohjaajat, hälyryhmän vetäjä tai pitkään toiminnassa mukana ollut henkilö, jolla on kokemusta kokeista (osallistujana tai ratamestarina)
Hyväksytyllä koetestisuorituksella koirakko saa luvan osallistua Pelastuskoiraliiton kokeisiin puolen vuoden sisään koetestin suorittamisesta. 

Harjoittelemaan!

Harjoituksissa jäljitellään mahdollisimman tarkoin todellisissa etsinnöissä mahdollisesti eteen tulevia tilanteita, kuten vaihtelevia maastoja ja sääolosuhteita sekä erikoisesti käyttäytyviä löydettäviä. Yhtä tärkeää kuin koiran etsintätaitojen kehittäminen on myös koiranohjaajan kouluttautuminen. Ohjaajan tulee oppia suunnittelemaan, kuinka etsittävä alue käydään läpi tehokkaasti tuulen suunta, maasto ja muut mahdolliset erityisolosuhteet huomioiden. Ohjaajan on myös tarvittaessa kyettävä toimimaan koirapartion suunnistajana ja radiopuhelimen käyttäjänä. Tämä kaikki saattaa kuulostaa kovin monimutkaiselta, mutta kaikki nämä asiat ovat opittavissa. Ihmisten taitoja ylläpidetään kerran kuukaudessa järjestettävillä hälytreeneillä eli hälytysten kaltaisilla harjoituksilla.

Etsintöihin osallistuvilta, hälytysryhmään kuuluvilta, henkilöiltä vaadittavaa koulutusta (etsintä-, viesti- ja ensiapukurssit) järjestävät Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallisorganisaatiot ja SPR:n piiritoimistot. Suunnistustaidoissa alkuun auttavat paikalliset suunnistusseurat. Jäseniltä edellytetään omatoimisuutta näiden taitojen hankkimisessa! Opettelua vaatii myös koiran toiminnan tarkkailu - etsinnän onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä taito.

Koiranohjaaja on aina vastuussa koiransa kouluttamisesta. Yhdistyksellä ei ole varsinaisia kouluttajia, mutta harjoittelun tukena ovat vakituiset ryhmätreenit kerran viikossa. Vakituisten ryhmätreenien lisäksi on avoimia treenejä. Kenenkään ei siis tarvitse pohtia yksin koiransa koulutusta - neuvoa, apua ja tukea saa aina! Pelastuskoiran kouluttaminen on tiivistä yhteistyötä, jossa oma koira usein myös vain odottaa autossa ohjaajan piiloutuessa ja suunnistaessa muille koirakoille.